Sportsbaner

Konstruktion af sportsbaner

Mere end 300 tennisbaner har vi anlagt i Danmark. Desuden har vi medvirket ved anlæg af et tilsvarende antal baner i Holland, Polen, og Norge.

Vi anlægger baner med kunstgræs, rødgrus og Dynatop.

Anlæg udføres som totalleverance med hegn og nødvendigt udstyr, eller som delleverance efter kundens ønsker.

Vi udfører grus- og kunstgræsbaner til alle former for leg og boldspil, ligesom vi også tilbyder gummibelægning. Blandt udførte anlæg kan nævnes: petanquebaner, multibaner med grus, kunstgræs
eller gummibelægning,løbebaner, kuglestød, BMX-baner m.v.

Vandgennemtrængeligheden

Ved anlæg af tennisbaner er det vigtigt at sikre sig, at vandgennemtrængeligheden er bedst mulig. Vi har udviklet et bærelag, der under alle forhold sikrer, at der ikke opstår problemer med nedbør.

Bærelaget består af knust, sorteret materiale, der sammen med et mellemlag (eller toplag) af Dynatop, giver et meget stabilt fundament for andre toplag, herunder rødgrus og kunstgræs.

Ved en god bundkonstruktion reduceres vedligeholdelsesomkostninger væsentligt.

Fodbold

Tennis

Vedligeholdelse / renovering