Ridebaner

Etablering af ridebaner

​Vor hesteavl gennem mange år gav anledning til at interessere sig for ridebaner.

I -88/89 indledte vi en serie af forsøg med forskellige etableringer, der havde til formål at tilnærme de forhold sportsheste arbejder under i dag – med de levesteder og udviklingsbetingelser, hvor hesten “udviklede sig” til det vi kender.

​I erkendelse af, at den gennemsnitlige “holbarhed” for sportsheste var og er urimelig lav, var focus på hestens bevægeapparat. Uden “gode holdbare ben” ingen hest!

Etablering af ridebaner til

  • Dressur
  • Spring
  • Western
  • Islænder
  • Køresport
  • Trav
  • Galop

​I erkendelse af, at den gennemsnitlige “holbarhed” for sportsheste var og er urimelig lav, var focus på hestens bevægeapparat. Uden “gode holdbare ben” ingen hest!

Kravene til hestens “arbejdsplads” – ridebanen – er

  • Trædefast
  • Vandgennemtrængelig
  • Let fjedrende (se note 1)

Note 1

En ridebane bør anlægges så den er i stand til at absorbere en del af den belastning hesten udøver på banen. Isærlig grad, når heste pålægges sko, hvorved hovens flexibelitet minimeres.

En hestehov har 2 hovedformål/funktioner. Dels at fungere som shock-absorber (fjeder), når hoven rammer underlaget, dels at virke som “venepumpe” (at hjælpe med at recirkulere blodforsyningen fra hestens ben.)
Vore baner er både vandgennemtrængelige, trædefaste og let fjedrende. Etableringen består af et bærelag af materialer frasorteret finstof. Det giver sikkerhed for, at overskudsnedbør uhindret kan trænge ned i undergrunden, eller transporteres bort via dræn.

Herefter udlægges et mellemlag af DYNATOP – en speciel stenmel der er meget trædefast, men også kan absorbere fugt.

Denne “grundkonstruktion” kan udbygges med flere former for toplag, der efter temperament og pengepung kan være alt fra vasket sand til fiberblandet materiale.​

Udover fokus på ridebanen, har vi udviklet en flexibel hestesko, der lader hestens hov arbejde som var den ikke pålagt sko!! Den flexible hestesko giver maximal fjedereffekt i hoven og sikrer samtidig hovens funktion som “venepumpe” (Patentanmeldt) Vi tilbyder rådgivning og udførelse af alle typer baneanlæg, ligesom vi tilbyder vedligeholdelse, renovering og opdatering af eksisterende anlæg

Westernbaner

Dressur og spring

Ovalbaner / dressurbaner